แพชูชีพ LALIZAS

แพชูชีพ LALIZAS Liferaft

แพชูชีพ LALIZAS  Liferaft ผลิตภัณฑ์ของประเทศกรีซ แบบ throw over คือ แบบที่ใช้งานโดยปลดแพชูชีพด้วยมือได้รับการรับรองมาตรฐานยุโรป MED และบริษัท MSC เป็นสถานีบริการที่ได้รับอนุญาตโดยตรงจากทาง LALIZAS เพื่อรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขายในไทยที่ดีเลิศ

Description
แพชูชีพ Throw over 6 persons
แพชูชีพ Throw over 8 persons
แพชูชีพ Throw over 10 persons
แพชูชีพ Throw over 12 persons
แพชูชีพ Throw over 15 persons
แพชูชีพ Throw over 20 persons
แพชูชีพ Throw over 25 persons
แพชูชีพ Throw over 30 persons
แพชูชีพ Throw over 35 persons

แพชูชีพ LALIZAS Liferaft,แพชูชีพ LALIZAS
แพชูชีพ LALIZAS Liferaft,แพชูชีพ LALIZAS
แพชูชีพ LALIZAS Liferaft,แพชูชีพ LALIZAS
แพชูชีพ LALIZAS Liferaft,แพชูชีพ LALIZAS
แพชูชีพ LALIZAS Liferaft,แพชูชีพ LALIZAS
แพชูชีพ LALIZAS Liferaft,แพชูชีพ LALIZAS
แพชูชีพ LALIZAS Liferaft,แพชูชีพ LALIZAS

ติดตามเราได้ที่ : Facebook
ติดต่อเราได้ที่ : Msc.co.th