การให้บริการตรวจสอบ บันไดขึ้น-ลงเรือ

การให้บริการตรวจสอบ บันไดขึ้น-ลงเรือ

อ้างถึงระเบียบข้อบังคับ MSC.1/Circ.1331 ข้อแนะนำการสร้าง,การติดตั้ง, การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ/ตรวจดู วิธีการของการขึ้น-ลงเรือ การตรวจสอบและการทดสอบการทำงานของบันไดขึ้น-ลงเรือ, รวมถึงอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆและหลักเดวิท ตามกฎ solas I/7และ I/8

บริการของเรา :

  • ตรวจสภาพส่วนประกอบต่างๆและหลักเดวิทและการเข้าถึงชั้นดาดฟ้าเรือโดยทางบันได ( ที่มือจับ, ประตูกั้น, กราบข้างบันได และเสายึด ) ในช่วงการตรวจเรือประจำ ปี
  • ทดสอบการใช้งานของบันไดและกว้าน ด้วยน้ำหนักสูงสุด ทุกๆ 5 ปี
  • ทดสอบ ด้วยการวางน้ำหนักไปบนบันไดตามแนวยาว, ที่มุมการเอียงจากแนวดิ่ง ( จนถึง 30° สำหรับ Gangway และ  55° สำหรับ accommodation ladder ) สอดคล้องกับ bending moment สูงสุดของตัวบันได, โดยไม่ทำให้ความผิดปกติหรือเสียหาย
บันไดขึ้น-ลงเรือ,เรือชูชีพ,แพชูชีพ, ZODIAC,แพชูชีพ throw over,แพชูชีพ davit launched,ซ่อมแพชูชีพ,เสื้อชูชีพ,liferafts,การป้องกันอัคคีภัย
บันไดขึ้น-ลงเรือ,เรือชูชีพ,แพชูชีพ, ZODIAC,แพชูชีพ throw over,แพชูชีพ davit launched,ซ่อมแพชูชีพ,เสื้อชูชีพ,liferafts,การป้องกันอัคคีภัย
บันไดขึ้น-ลงเรือ,เรือชูชีพ,แพชูชีพ, ZODIAC,แพชูชีพ throw over,แพชูชีพ davit launched,ซ่อมแพชูชีพ,เสื้อชูชีพ,liferafts,การป้องกันอัคคีภัย

ติดตามเราได้ที่ : Facebook
ติดต่อเราได้ที่ : Msc.co.th