การป้องกันอัคคีภัย ทางทะเล

ระบบการป้องกันอัคคีภัยทางทะเล

บริษัทให้การบริการด้านการป้องกันอัคคีภัยด้วยการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของ SOLAS อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าชีวิตของผู้โดยสารหรือลูกเรือทุกคนจะมีความปลอดภัยสูงสุดยามที่อยู่ในมหาสมุทรท่ามกลางสภาวะทะเลอันเลวร้าย

บริการของเรา

– วิศวกรรมระบบป้องกันอัคคีภัยทางทะเล
– บริการตรวจสอบและดูแลรักษาระบบป้องกันอัคคีภัยทางทะเล
– มีจำหน่ายสินค้าทางการป้องกันอัคคีภัยทางทะเล
– ต่ออายุใบรับรองอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยบนเรือ
– ตรวจสอบและอัดอากาศ Breathing Apparatus(BA), SCBA, EEBD
– ตรวจสอบและอัดอากาศถังออกซิเจนทางการแพทย์บนเรือ
– ตรวจสอบและเติมสารผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟม, น้ำและสารทดแทนฮาลอน
– ทดสอบถังด้วยแรงดันน้ำกำลังสูง
– ทดสอบคุณภาพโฟมดับเพลิงและอากาศหายใจจากเครื่องอัด

สินค้าของเรา
– คาร์บอนไดออกไซด์
– ผงเคมีแห้ง
– โฟม / น้ำอัดอากาศแรงดันสูง
– FM-200 & สารทดแทนฮาลอน
– แอโรซอลป้องกันอัคคีภัย
– หัวจ่าย / สายฉีดน้ำดับเพลิง
– เซนเซอร์ตรวจจับอัคคีภัยและก็าซ
– เซนเซอร์ตรวจจับควัน ความร้อนและเปลวไฟ
– บริการปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยทางทะเล

Portable Fire Fighting Extinguisher

Fixed Fire Fighting System

Fire Alarm & Gas Detector

ติดตามเราได้ที่ : Facebook
ติดต่อเราได้ที่ : Msc.co.th