วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด (MSC)

ในเดือนกรกฏาคม 2562 คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด (MSC) โดยมีกัปตันสุพัฒน์ พุอ้อย ผู้จัดการทั่วไป ให้การต้อนรับฯ

พร้อมกันนี้ทาง MSC ได้จัดการบรรยายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ช่วยชีวิตทางทะเล, การตรวจสอบแพชูชีพ และมอบแพชูชีพ Life Raft พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตในแพชูชีพ ให้กับทางวิทยาลัยฯ สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ให้มีการเรียนรู้ มีความเข้าใจ และประสบการณ์ตรง จากอุปกรณ์จริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสนับสนุนการศึกษาในกลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ต่อไป