ภาพบรรยากาศงานบรรยายพิเศษและสาธิตอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางน้ำ

MSC บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด ขอสนับสนุนข้าวกล่อง และน้ำดื่ม Seven Seas เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคคลากรทางการแพทย์ ต่อสู้ Covid-19 ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ