ภาพบรรยากาศ งานบรรยายพิเศษและสาธิตอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางน้ำ

ภาพบรรยากาศงานบรรยายพิเศษและสาธิตอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางน้ำ โดย MSC บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) และโรงเรียนสยามการเดินเรือ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ ทาง MSC ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจในการจัดงานฯ ครั้งนี้

71833953_2878395188862098_7773531046414385152_o