บริษัท มารีน เซอร์วิเทคจำกัด ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2560

หัวข้อการจัดงาน“Connecting Ships, Ports and People : เชื่อมโยงเรือ ท่าเรือ และประชาชน เพื่อการขนส่ง ที่ยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องกรุงธนบอลล์ลูม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม