มอบแพชูชีพ ให้แก่วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 คณะอาจารย์จากวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด (MSC) โดยมีคุณไชยากร วัฒน์ประกายรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับฯ พร้อมกันนี้ทาง MSC ได้มอบแพชูชีพ Life Raft พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตในแพชูชีพ ให้แก่ทางวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ให้มีการเรียนรู้ มีความเข้าใจ และประสบการณ์ตรงจากอุปกรณ์จริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสนับสนุนการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ต่อไป