เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ MSC

วิสัยทัศน์ MSC

“จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศและในภูมิภาค ที่จำหน่ายและให้บริการ

แบบครบวงจรในด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือที่ทันสมัย

ตามมาตรฐานระดับสากลเพื่อสนับสนุนวงการเดินเรือและกิจการ

พาณิชย์นาวีของประเทศให้เจริญ ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

“จะเป็นบริษัทชั้นนำของ
ประเทศและในภูมิภาคที่จำหน่าย
และให้บริการแบบครบวงจรใน
ด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือ
ที่ทันสมัยตามมาตรฐานระดับสากลเพื่อ
สนับสนุนวงการเดินเรือและกิจการพาณิชย์
นาวีของประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
และยั่งยืน”

บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด หรือ MSC มีความเชี่ยวชาญงานตรวจอุปกรณ์
ความปลอดภัยประจำเรือ, สิ่งลอยในลำน้ำและทะเลตามมาตรฐาน SOLAS โดยเปิดให้บริกาาร
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545

 แพชูชีพ : แบบโยน, แบบใช้หลักเดวิท, แบบใช้ในงานออฟชอร์, แบบใช้ในเฮลิคอปเตอร์

และแพชูชีพแบบพิเศษอื่นๆ

เรือชูชีพและหลักเดวิท รวมถึงสะพานขึ้นเรือ

อุปกรณ์ดับเพลิงและระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้

พลุสัญญาณและอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือ

อุปกรณ์สำรองอากาศหายใจและเครื่องตรวจวัดแก็ส

MSC ได้รับการรับรองจากสถาบันจัดชั้นเรือชั้นนำของโลก ได้แก่ ABS, BV, DNV-GL, KR, LR, NK, RINA และกรมเจ้าท่าประเทศไทยรวมถึงได้รับการรับรอง
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก สถาบัน Lloyd’s Register

MSC ได้รับสิทธิ์เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัยทางทะเลจากบรรดาผู้ผลิตชั้นนำของโลก ได้แก่ PAINS WESSEX, DANIAMANT, RFD, DSB, ZODIAC, FUJIKURA, SURVITEC SURVIVAL CARFT, YOULONG และอื่นๆ อีกจำนวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านของคุณภาพสินค้าและราคาให้ดีที่สุด

MSC สามารถให้บริการได้ในพื้นที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคได้แก่ ไทย, สิงคโปร์, จีน, มาเลเซีย, ไต้หวัน, ฮ่องกง, เวียดนาม, เกาหลี, ญี่ปุ่น

Contact Information

CHAIYAKORN WATPRAGAIRAT
MANAGING DIRECTOR

CAPTAIN SURAT PU-OI
GENERAL MANAGER

Mr. NG CHIN THONG
SALES MANAGER

Contact Information

CHAIYAKORN WATPRAGAIRAT
MANAGING DIRECTOR

CAPTAIN SURAT PU-OI
GENERAL MANAGER

BENCHAMAPORN KIEWKAEW
ASSISTANCE SALES MANAGER