แพชูชีพ RFD

แพชูชีพ RFD Liferaft รุ่น SURVIVA

แพชูชีพ RFD Liferaft เป็นผลิตภัณฑ์จากทางสหราชอาณาจักร ได้รับการรับรองมาตรฐานยุโรป MED โดยบริษัท MSC เป็นสถานีบริการที่ได้รับอนุญาตโดยตรงจากทาง RFD เพื่อรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขายในไทยที่ดีเลิศ

มี 2 รูปแบบการใช้งาน

1. แบบ Throw-Overboard คือ แบบที่ใช้งานโดยปลดแพชูชีพด้วยมือ
2. แบบ Davit-Launched คือ แบบที่ใช้งานโดยใช้หลักเดวิทบนเรือหรือด้วยมือก็ได้

Description
แพชูชีพ Davit-launched 12 persons
แพชูชีพ Davit-launched 16 persons
แพชูชีพ Davit-launched 20 persons
แพชูชีพ Davit-launched 25 persons

แพชูชีพ RFD
แพชูชีพ RFD
แพชูชีพ RFD
แพชูชีพ RFD
แพชูชีพ RFD
แพชูชีพ RFD
แพชูชีพ RFD

ติดตามเราได้ที่ : Facebook
ติดต่อเราได้ที่ : Msc.co.th