แพชูชีพ Shanghai Youlong

แพชูชีพ Shanghai Youlong รุ่น KHA สุดคุ้มค่าที่บริษัทแนะนำ

แพชูชีพ Shanghai Youlong ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายสถาบัน และบริษัท MSC เป็นสถานีบริการที่ได้รับอนุญาตจากทาง Shanghai Youlong เพื่อรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเลิศต่อไปนี้

มี 2 รูปแบบการใช้งาน

1. แบบ throw over คือ แบบที่ใช้งานโดยปลดแพชูชีพด้วยมือ
2. แบบ davit-launched คือ แบบที่ใช้งานโดยใช้หลักเดวิทบนเรือหรือด้วยมือก็ได้

Description
แพชูชีพ Throw over 6 persons
แพชูชีพ Throw over 8 persons
แพชูชีพ Throw over 10 persons
แพชูชีพ Throw over / Davit-launched 12 persons
แพชูชีพ Throw over / Davit-launched 15 persons
แพชูชีพ Throw over / Davit-launched 16 persons
แพชูชีพ Throw over / Davit-launched 20 persons
แพชูชีพ Throw over / Davit-launched 25 persons
แพชูชีพ Throw over / Davit-launched 30 persons


ติดตามเราได้ที่ : Facebook
ติดต่อเราได้ที่ : Msc.co.th